top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2Zowe
Uzyskaj pomoc w czytaniu, pisaniu, ortografii, matematyce i skupieniu uwagi
Nauka nie musi być problemem
Programy Davisa® dla dzieci i nastolatków
Pozwalają opanować niegdyś trudne lub niemożliwe do opanowania umiejętności.
Efekty widoczne zaledwie tydzień po rozpoczęciu programu.
Czy chcesz zrozumieć sposób myślenia dyslektyka?

W jakiej dziedzinie szukasz pomocy?

NAJLEPSZY START
DO EDUKACJI 

Aby dziecko było pewne siebie już od pierwszych lat nauki szkolnej

DYSLEKSJA

Nauka, czytanie i pisanie nie muszą być problemem.

ADHD

Twoje dziecko jest w stanie się skoncentrować, potrzebuje tylko podpowiedzi, jak to zrobić

MATEMATYKA

Matematyka może być łatwa, gdy posiada się odpowiednie narzędzia

NAJLEPSZY START
Program Davisa® dla Małych Dzieci
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Dla dzieci w wieku 5 – 7 lat

 • Program indywidualny (przy obecności rodzica / osoby wspierającej)

 • 30 godzin / 10 dni (z przerwą na weekend)

 • Co najmniej połowa programu obejmuje rodzica lub inną osobę wspierającą, uczestniczącą w pomaganiu dziecku w zdobywaniu nowych technik i umiejętności

 • Program poprzedza spotkanie wstępne dotyczące stylu uczenia się  dziecka i wyznaczenie głównych celów programu

 • Zapewnia dzieciom najlepszy możliwy start od początku ich edukacji

 • Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w nauce w kolejnych latach nauki szkolnej

 • Uczy najmłodszych ważnych narzędzi skupienia uwagi

 • Początkujący czytelnicy pracują w przyjaznych warunkach

 • Wspólna partnerska praca dziecka, rodzica (osoby wspierającej) oraz metodyka

Dysleksja
Program Korekcja Dysleksji Davisa®
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • ·         Dla dzieci od 8 roku życia

 • ·         Program indywidualny

 • ·         30 godzin / 5 dni

 • ·         Program poprzedza 1 -  2 godzinne spotkanie z metodykiem, podczas którego uczeń precyzuje swoje indywidualne cele

 • ·         Program rozwiązuje problemy z czytaniem, pisaniem, ortografią, pismem odręcznym i skupieniem uwagi

 • ·         Poprawia rozpoznawanie słów, płynność czytania, rozumienie czytanego tekstu i umiejętność pisania

 • ·         Pozwala prawidłowo przyswajać usłyszane informacje

 • ·         Rozwiązuje niejasności związane z symbolami językowymi — literami, znakami interpunkcyjnymi i słowami

 • ·         Pomaga w doskonaleniu umiejętności wyrażania swoich myśli i posiadanej wiedzy

 • ·         Oferuje narzędzia do utrzymania skupienia uwagi, zmniejszenia frustracji i kontrolowania poziomu energii

SKUPIENIE
Program Opanowanie Skupienia Davisa®
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • ·         Dla dzieci od 8 roku życia

 • ·         Program indywidualny

 • ·         30 godzin / 5 dni

 • ·         Program poprzedza 1 -  2 godzinne spotkanie z metodykiem, podczas którego uczeń precyzuje swoje indywidualne cele

 • ·         Uczy skupienia uwagi bez udziału leków

 • ·         Pomaga lepiej planować zadania i być bardziej zorganizowanym

 • ·         Oferuje narzędzia do utrzymania skupienia uwagi, radzenia sobie z frustracją i poziomem własnej energii

 • ·         Pomaga w hiperaktywności i impulsywności

 • ·         Pomaga zrozumieć siebie i swój sposób myślenia

 • ·         Pomaga w kontaktach społecznych

 • ·         Pomaga zmienić niepożądane zachowania i odnaleźć spokój w życiu

MATEMATYKA
Program Opanowanie Matematyki Davisa®
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Dla dzieci od 8 roku życia

 • Program indywidualny (możliwość udziału osoby towarzyszącej / wspierającej)

 • 48 godzin / 8 dni (z przerwą na weekend)

 • lub  30 godzin / 5 dni (jeśli wcześniej przeprowadzono kurs Program Korekcji Dysleksji Davisa)

 • Program poprzedza 1 -  2 godzinne spotkanie z metodykiem, podczas którego klient precyzuje swoje indywidualne cele

 • Program zapewnia narzędzia do rozwiązywania problemów z dyskalkulią

 • Pozwala na opanowanie podstawowych koncepcji, co odblokowuje możliwości zrozumienia i nauczenia się matematyki

 • Oswaja słowa i symbole opisujące funkcje matematyczne, aby nie wywoływały uczucia zamętu

 • Uczy narzędzi do utrzymania skupienia uwagi, zmniejszenia frustracji i kontrolowania poziomu energii

 • Wykorzystuje metody opierające się na mocnych stronach dyslektyków, jakimi są kreatywność i wyobraźnia

bottom of page