top of page
Cute Girl_edited.jpg
Czy to dysleksja?
Sprawdź, czy Ty lub Twoje dziecko wykazujecie cechy
typowe dla dyslektyków
Poznaj typowe cechy dyslektyków.
Wykonaj darmowy test.

CHCĘ POZNAĆ
CECHY DYSLEKTYKÓW

CHCĘ WYKONAĆ
TEST

Typowe cechy dyslektyków
Typowe cechy dyslektyków
Większość osób z dysleksją wykazuje około 10 z poniższych cech i zachowań. Te cechy mogą różnić się z dnia na dzień lub z minuty na minutę.
Najbardziej konsekwentną cechą dyslektyków jest ich niekonsekwencja.​
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk
 • Który piesek jest najpiękniejszy?
  Sofisia
 • iejbviwjfbvijwfervij
  wefvonwefkv'kefv'kpwfev'kwnfkvn
 • fdfjh
  ghjfhjfhg
 • tyuktyktyk
  jyktykytk

Lista symptomów podana za zgodą Davis Dyslexia Association International.

Test for Dyslexia: 37 Common Traits
© 1992 by Ronald D. Davis, Reprinted with Permission

Test

Wypełnij test udostępniony przez Davis Dyslexia Association International

Test nie jest diagnozą dysleksji.
Zawiera pytania służące do oceny mocnych i słabych stron uczenia się.

UWAGA:

W przeglądarce Chrome jest możliwość skorzystania z opcji :

przetłumacz tę stronę i wybrać język polski

przetłumacz_stronę.PNG

W teście wybieramy jedną spośród trzech odpowiedzi:

 • zdecydowanie tak

 • czasami

 • rzadko lub nigdy

UWAGA:

Uwaga - przetłumaczone pytanie 37 powinno brzmieć: Jest osobą o bardzo twardym lub bardzo czujnym śnie.

Bezpłatna ocena online od Davis Dyslexia Association International

Interactive Test for Dyslexia

Wypełnij darmowy test przesiewowy

bottom of page